Dailės ir technologijų vadovėlio TIŠKU TAŠKU komplektas I klasei parengtas pagal naujas Bendrąsias programas. Šis vadovėlis siejasi su jau išleistais ŠOK serijos vadovėliais I klasei. Temos lengvai derinamos su lietuvių kalbos vadovėlio PUPA, pasaulio pažinimo vadovėlio GILĖ, etikos vadovėlio NENDRĖ temomis.TIŠKU TAŠKU vadovėlį sudaro dvi knygos. Dailės ir technologijų turinys integruotas išlaikant atskiro dalyko savitumą. Technologijų pamokoms skiriama apie 30% viso kurso. Vienai arba dviem pamokoms skirtame atverstinyje mokomoji medžiaga pateikiama dalimis – teorinė, praktinė, kūrybinė, aptarimas ir vertinimas. Yra ir pamokos veiklos planas.Teorinėje dalyje trumpai aptariama tema, supažindinama su dailės ar technologijų reikmenimis, jų pavadinimais, pvz., sudarant linksmus žodžių junginius. Praktines užduotis siūloma atlikti individualiai, poromis ar grupėmis. Aptardami ir vertindami savo kūrybinius darbus mokiniai atpažįsta ir įvardija naudotus reikmenis, mėgina savais žodžiais nusakyti darbo procesus. Kiekviename atverstinyje yra įdomioji užduotis. Kartais ją galima pasiūlyti atlikti kaip pagrindinę.Vadovėlio komplektą sudaro: vadovėlis (pirmoji, antroji knyga), pratybų sąsiuviniai (pirmasis, antrasis sąsiuvinis), mokytojo knyga.Eiliuoti tekstai Viliaus Baltrėno.
Prekinis ženklas: Šviesa