JAV Karinio Oro Laivyno puskarininkis Derekas Sekrestas tampa superslapto mokslinio eksperimento dalyviu. Eksperimento tikslas – stimuliuoti ekstrasensorines žmogaus galias – telepatiją, teleportaciją, psichokinezę ir pan. Atlikdamas pirmąją užduotį, Derekas susipažįsta su keistomis būtybėmis, kaip du vandens lašai panašiomis į Senosios Graikijos Olimpo dievus, kurios tvirtina kariaujančios su siaubingais padarais Titanais, atsiradusiais iš Tuštumos. Būtent Titanai, kadaise jau lankęsi Žemėje, yra atsakingi už klaikius aukojimo ritualus senovės Babilone, Egipte, Meksikoje ir Viduramžių Europoje. Nūnai jie vėl pasiruošę paaukoti visus mūsų planetos žmones… Pasaulinės fantastikos aukso fondas 437 tomas
Prekinis ženklas: Eridanas