Vytauto Bubnio „Tolimi artimi“ yra autobiografinių esė knyga. Ji gimė iš sudėtingos, komplikuotos rašytojo asmeninės patirties. Knygoje atveriamas naujas, drąsus požiūris į pokario ir Atgimimo metą, į Nepriklausomybės laiko politines batalijas, į savo kolegas kūrėjus, atskleidžiamos ryškios europinio garso asmenybės, kurias autoriui teko pažinti.Ypač žavi šio iškilaus romanisto atsivėrimai, traukiami iš savo slapties skrynelės, kurioje išsaugoti dideli dvasiniai, religiniai, mistiniai, „sveiku protu“ nepaaiškinami turtai. Kaip nė vienoje savo knygoje, rašytojas šmaikščiai, satyriškai piešia gyvenimo situacijas, savo pašnekovus, nesvetima jam ir autoironija.Autentiškas rašytojo žvilgsnis suteikia dar vieną galimybę susipažinti su palyginti netolimos istorijos įvykiais, paties autoriaus išpažįstamomis vertybėmis.Vytautas Bubnys (g. 1932) – garsus prozininkas, dramaturgas, eseistas, jo knygos sėkmingai leidžiamos Lietuvoje ir užsienyje. Be kitų apdovanojimų, 2003 m. pelnė Baltijos Asamblėjos premiją už romaną „Balandžio plastėjime“. Aktyvi rašytojo pilietinė pozicija lėmė, kad 1988 m. jis tapo vienu iš Sąjūdžio iniciatorių, o 1992-1996 m. buvo išrinktas į Seimą.Autobiografinių esė knyga „Tolimi artimi. At(si)vėrimai“ gimė iš komplikuotos rašytojo asmeninės patirties. Čia permąstomi svarbūs XX a. Lietuvos istorijos įvykiai, piešiama plati socialinio ir literatūrinio gyvenimo panorama. V. Bubnio „atsivėrimai“ stebina netikėtomis įžvalgomis ir visuotinai priimtų tiesų interpretacijomis.Ši knyga V. Bubnio kūrybos kelyje yra 30-oji, o jeigu pridėsime jo romanų perleidimus ir vertimus, – 100-oji knyga.
Prekinis ženklas: Alma littera