Suvokiant vienalyčių santuokų teisinio pripažinimo klausimo aktualumą moderniųjų papročių poveikio terpėje, kuris atsispindi skirtingų teorinių perspektyvų sankirtoje moksliniame lygmenyje, teisiniame ir politiniame valstybės lygmenyse, skirtingų poreikių ir gyvenimo prasmės sampratų įgyvendinime, visuomenės bei asmeniniame individo lygmenyje, reikia tirti, analizuoti ir pagrįsti galimas vienalyčių santuokų teisinio pripažinimo pasekmes bei jų poveikį tradicinei santuokai bei šeimai. Šiame moksliniame-tiriamąjame teisės leidinyje siekiama sisteminiu požiūriu ištirti ir įvertinti tos pačios lyties asmenų santuokos teisinio pripažinimo galimybes bei tendencijas, pabrėžti tokių santuokų teisinio pripažinimo privalumus bei trūkumus ir įvertinti Lietuvos visuomenės, skirtingų jos socialinių-demografinių grupių, pasirengimą priimti homoseksualias santuokas, kaip potencialiai progresuojantį visuomeninių santykių reiškinį, reikalaujantį ne tik moralinio, religinio toleravimo, bet ir teisinio pripažinimo, ką lemia demokratinių procesų sklaida bei globalizacijos poveikis.
Prekinis ženklas: Donata Šaulytė