Šiuose ”Mokinio skaitiniuose” spausdinamas pluoštas trečiafrontininkų – B. Railos, K. Borutos, K. Korsako – poezijos.  ”Trečias frontas” (1930-1931) nauja avangardistų grupuotė, susibūrusi iš įkalintų ar emigravusių autokratinio rėžimo priešininkų, marksizmo ir eserizmo simpatikų.
Prekinis ženklas: Žaltvykslė