Nepakartojamieji troliai Mumiai – tai rašytojos sugalvotos mažos būtybės, kurios elgiasi kaip suaugę žmonės – rūko pypkę, rašo memuarus, ūkininkauja, o žaidžia kaip vaikai. Jie visi tarytum vaidina teatre. Tai itin geri ir doraširdžiai padarėliai. Mumių slėnyje mielas bet koks svečias. „Šitokio pasaulio savo širdies gelmėse trokšta kiekvienas iš mūsų“, – rašė visame pasaulyje išgarsėjusi rašytoja. T. Jansson kūrinys „Stebuklinga žiema“ lietuvių kalba publikuojamas pirmą kartą. Muminukas ėjo ir jautė vis didesnį palengvėjimą. Galop net pralinksmėjo, švilpiniavo ir spardė priešais save ledokšnį. Ir tada pamažėle pradėjo snigti.Tai buvo pirmas sniegas po Naujųjų metų, ir Muminukas apstulbo.Viena po kitos snaigės leidosi jam ant šiltos nosies ir tirpo. Jis gaudė jas letena, kad valandėlę apžiūrėtų, pakėlė aukštyn akis ir išvydo krintančias iš viršaus, vis daugiau ir daugiau, švelnesnes ir lengvesnes už pūkus.Tai štai kaip yra, galvojo Muminukas. O aš maniau, kad jos auga iš apačios.Šaltis atlėgo. Aplinkui nieko daugiau nebuvo matyti, nes trukdė krintąs sniegas, ir Muminuką perėmė toks pat susižavėjimas kaip vasarą, kai brisdavo į jūrą. Jis nusviedė chalatą ir kaip ilgas griuvo į pusnį.„Žiema! – galvojo jis. – Ir ją galima mėgti!“
Prekinis ženklas: Garnelis