Studijų knyga skirta Andragogikos bakalauro bei magistrantūros studijų studentams ir tiems, kurie domisi suaugusiųjų švietimu ir nuotolinėmis studijomis.  Knyga sudaryta iš dviejų dalių: pirmoji skirta paramos, pagalbos studentui teikimui, tutoriaus veiklai, taikant nuotolinių studijų elementus; antroji – tutoriaus veiklai, paramai, pagalbai studentui jo praktikos įmonėje metu. Studijų knyga parengta remiantis gausia užsienio moksline literatūra, kuri su šios knygos pagalba taps prieinamesnė mūsų studentams – andragogams, edukologams, taip pat jauniems dėstytojams ir studijų organizatoriams.  Kad skaitytojams būtų lengviau gilintis į temą, 6 priede pateikti pagrindiniai terminai šešiomis užsienio kalbomis.
Prekinis ženklas: Klaipėdos universiteto leidykla