Autorių kolektyvo parengtas vadovėlis grindžiamas galiojančių teisės aktų reikalavimais, praktinės baudžiamosios procesinės veiklos analize, moksline literatūra. Vadovėlis skirtas teisę studijuojantiems studentams, ikiteisminio tyrimo pareigūnams ir kitiems baudžiamojoje procesinėje veikloje dalyvaujantiems asmenims.
Prekinis ženklas: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras