Monografijoje nagrinėjama įstatymais numatytų mokios uždarosios akcinės bendrovės akcininko teisių ir teisminių jo teisių gynimo būdų tema civilinės materialiosios teisės požiūriu: įvertinami uždarosios akcinės bendrovės teisinės formos ypatumai, akcininko vaidmens samprata bei civilinių teisinių santykių, susiklostančių tarp akcininko ir bendrovės, pobūdis, pateikiamas bendrasis akcininko teisių ir jų gynimo būdų apibūdinimas, atskirai aptariamos svarbiausios uždarosios akcinės bendrovės akcininko teisės ir jų gynimo būdai, lemiantys uždarosios akcinės bendrovės akcininkų bendradarbiavimo pabaigą. Taip pat apžvelgiama aktuali Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, probleminiai nacionalinės teisės normų aiškinimo ir taikymo klausimai bei pateikiami siūlymai teisiniam reguliavimui tobulinti.
Prekinis ženklas: Registrų centras