J. Aisčio eilėraščių rinkinys „Užgesę chimeros akys“, prie kurio pridėtas kompaktinis diskas su paties autoriaus įskaityta poezija.
Prekinis ženklas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas