Šiuose ”Mokinio skaitiniuose” spausdinamas pluoštas V. Bložės poezijos iš reikšmingiausių poeto rinkinių.
Prekinis ženklas: Žaltvykslė