Vincas Kudirka – mūsų himno ”Tautiška giesmė” autorius, publicistas, poetas, politinės satyros meistras, talentingas vertėjas ir literatūros kritikas, leidinio ”Varpas” redaktorius, visuomenininkas, buržuazinės liberaliosios lietuvių inteligentijos ideologas ir vadovas, tautinio lietuvių sąjūdžio XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje šviesulys. Šiuose ”Mokinio skaitiniuose” Vinco Kudirkos poezija ir proza spausdinama iš ”Vyturio” ir ”Šviesos” leidyklų leidinių, kalba netaisyta, kai kurie retesni žodžiai pateikiami žodynėlyje knygos gale, publicistikos ištraukos šiek tiek kupiūruotos.
Prekinis ženklas: Žaltvykslė