Plakatų rinkinys VAIKO SAUGA – vaizdinė ugdomoji priemonė ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų sveikatos saugojimo ir pradinukų žmogaus saugos kompetencijoms ugdyti. Rinkinį sudaro 30 plakatų. Juose vaizduojamos vaiko sveikatai ir gyvybei pavojingos situacijos, vietos, daiktai, atskleidžiamos pavojų priežastys, nurodomi apsaugos būdai ir priemonės, veiksmai ištikus nelaimei, supažindinama su pagalbą teikiančiomis tarnybomis.Ugdomoji priemonė kryptingai ir nuosekliai plėtoja vaikų civilinės ir priešgaisrinės saugos žinias, gebėjimus ir nuostatas:ugdo gebėjimą atpažinti ir įvertinti pavojingas situacijas, rasti išeitį;supažindina su pagrindinėmis saugaus elgesio taisyklėmis ir būdais ekstremaliomis aplinkybėmis;skatina valdyti savo emocijas gresiant pavojui;suteikia progą vertinti kitų vaikų ir savo elgesį, tobulinti jį;ugdo vertybines nuostatas – pagarbą gyvybei, civilinę atsakomybę.Vaizdinė medžiaga tinka pedagogo ir vaiko pokalbiams, diskusijoms, pamokoms, ugdomajai aplinkai darželyje ir mokykloje kurti.Dailininkės Eglė Mačiulytė, Dileta Vitkuvienė.
Prekinis ženklas: Šviesa