Autorius siekė atskleisti EŽTK taikymo praktikos ypatumus, nustatyti jos esamą ir galimą įtaką pasirinktiems nacionalinės teisės institutams, kurių teisinio reguliavimo objektas yra tiesiogiai susijęs su vaiko šeimos ryšių apsauga. Keliami šie uždaviniai: atskleisti vaiko teisės į šeimos ryšius sampratą, turinį bei nustatyti jos vietą vaiko teisių sistemoje; atskleisti EŽTK taikymo ginant vaiko teisę į šeimos ryšius metodologinius pagrindus; identifikuoti teisinio reguliavimo ir teismų praktikos sritis, kuriose nacionaliniai teisės aktai ar jų praktinis taikymas neatitinka EŽTK reikalavimų, ir pateikti rekomendacijas dėl aptiktų trūkumų šalinimo.Knyga taip pat turėtų praversti Lietuvos aukštųjų mokyklų visų studijų pakopų studentams, studijuojantiems šeimos teisės, tarptautinės žmogaus teisių apsaugos disciplinas, bei visiems, besidomintiems vaiko teisių apsaugos problematika. 
Prekinis ženklas: Registrų centras