Doktrinų mokymosi knygelė vaikui ”Vaikų katekizmas”. Pratarmė Šis nedidelis katekizmas atidžiai parengtas, laikantis Dievo žodžio – Šventojo Rašto. Jis skirtas vaikams ir tėvams, nes jie yra atsakingi už vaikų dvasinius poreikius.Tėvams dera rūpintis ne vien žemiškaisiais vaikų poreikiais: saugoti, suteikti pastogę, šilumą, valgį, tėvišką meilę. Žinoma, tai labai svarbu, tačiau yra ir dvasiniai poreikiai, patenkinami tiktai per Viešpatį Jėzų Kristų. Kiekvienas nuo gimimo trokšta amžinosios meilės, todėl visi vaikai turėtų būti mokomi apie amžiną Dievo meilę.Dvasinis penas yra būtinas sielai ugdyti bei tikėjimui stiprinti; dvasinis apdaras yra reikalingas, kad apsirengtume teisumo drabužiais, kuriuos mums gali suteikti tik Kristus; vienintelė tinkama dvasinė priebėga, sauganti mus nuo gyvenimo smūgių ir audrų yra Jėzuje Kristuje – amžinojoje uoloje.Kaip žmogaus kūnas penimas maistu, kad galėtų gyventi, taip ir vaiko siela turi būti maitinama ir rengiama amžinajam gyvenimui. Tėvams tenka rimta pareiga, nes vieną dieną jiems teks atsiskaityti Dievui už tai, ko jų vaikai buvo mokomi.                                                                                                 Leidėjai
Prekinis ženklas: Reformatų literatūros centras