Metodinėje knygoje atskleistas šiandienis vaikų įkrikščioninimo sąlygiškumas ir pasiūlyta pastoracijoje taikytina veikla, galimai duodanti efektyvesnių rezultatų vaikų katechezėje. Atskleista, kas galėtų padėti, kad vaikų įkrikščioninimo situacija Lietuvoje taptų geresnė, kad jaunas žmogus suvoktų sakramentų paslaptį ir sugebėtų priimti bei įvertinti jų teikiamas dovanas. Remiantis Bažnyčios mokymu, teologiją perkėlus į pastoraciją, pažvelgta, kas daroma šiandienėje Lietuvoje, kas taikoma, kas sąlygoja tokią situaciją. Pateikta įkrikščioninimo proceso eiga, vaikų įkrikščioninimo vyksmo galimybės Lietuvoje, aprašytos katechetinės praktinės gairės vaikų įkrikščioninimo veiklai. Knygoje atskleista vaikų įkrikščioninimo plėtra Lietuvoje turėtų palengvinti katechezės vykdytojams reikalingų metodų bei veikos formų paieškas, o įkrikščioninamiesiems – tapti tikėjimo liudytojais. Aptarta vaikų įkrikščioninimo plėtra Lietuvoje gali būti naudojama kaip parapijų pastoracinės veiklos gairės vaikų įkrikščioninimo srityje.
Prekinis ženklas: Klaipėdos universiteto leidykla