Kas tie jaunieji katalikai? Ketvirtajame dešimtmetyje Lietuvoje pradėjo reikštis dar carų laikais gimusių, bet jau lietuviškose mokyklose ugdytų žmonių karta, pirmoji subrendusi savoje nepriklausomoje valstybėje. Iš tiesų, tai pirmoji mūsų istorijoje karta, lietuviškai išsilavinusi, lietuviškai viešai gyvenanti. O dienraštis Dvidešimtas Amžius, pasirodęs 1936 metų birželio 24 dieną, ar tik nebus pats ryškiausias katalikiškojo ir ateitininkiškojo šios kartos sparno kūrinys.
Prekinis ženklas: Versus aureus