„Vaikystės spalvos“ – mokomųjų priemonių komplektas nelietuviškų bendrojo lavinimo mokyklų IV klasei. Pagal lietuvių kalbos mokymo pradžią skiriamas tretiesiems kalbos ugdymo metams. Komplektą sudaro vadovėlis (I–II–III d.), pratybų sąsiuviniai (I–II–III d.), mokytojo knyga, garso įrašų kasetė. Vadovėlį sudaro 3 dalys. Kiekviena dalis yra skiriama moksleiviui dirbti klasėje ir namuose. Mokomoji medžiaga išdėstyta pagal socialines kultūrines temas, komunikacines intencijas bei jų raiškos modelius. Kiekvienos dalies pabaigoje teikiamas elementarus gramatikos žinynas. Pratybų sąsiuviniai – lygiavertė vadovėliui mokomųjų priemonių komplekto dalis. Juose teikiama didaktinė medžiaga atitinka kiekvienos vadovėlyje išdėstytos temos idėją, tikslus bei uždavinius. Pratybų sąsiuviniai pirmiausia skiriami savarankiškam moksleivių darbui, juose teikiama daug treniruojamųjų pratimų ir kūrybinių užduočių. Mokytojo knygos tikslas – padėti mokytojui geriau suvokti vadovėlio bei pratybų sąsiuvinių idėjas, tikslus ir uždavinius, kryptingiau planuoti ugdymo turinį. Mokomųjų priemonių komplektas parengtas orientuojantis į svarbiausios – komunikacinės – kalbos funkcijos ugdymą.
Prekinis ženklas: Gimtasis žodis