Dailės vadovėlis VAIZDŲ KALBA skiriamas pagrindinės mokyklos VI klasei ir yra dailės vadovėlių komplekto V–VI klasei antroji dalis. Čia toliau nuosekliai tęsiama V klasės vadovėlyje VAIZDŲ PASAULYJE naudojama ženklų, piktogramų, iliustracijų pateikimo, teksto formavimo sistema. Ta pati ir vadovėlio sandara: įvadas ir penki dailės, jos reiškinių pažinimo skyriai su įžangomis ir apibendrinimais. Knygos gale pateikiamas dailės sąvokų žodynėlis, dalykinė rodyklė ir iliustracijų šaltiniai.Vadovėlis VAIZDŲ KALBA atspindi naujausius praktiškai patikrintus pedagoginės veiklos tyrinėjimo principus. Jame akcentuojama aktyvi mokinių veikla (raskite, aptarkite, pasirinkite raiškos būdą, tyrinėkite, įvertinkite, surenkite…), regimasis pasaulis aptariamas kaip nuolat besikeičiantis (seniau-dabar, ką matai, ką norėtum keisti, ką gali pakeisti…). Vaizdinė medžiaga parinkta taip, kad kultūros ir meno reiškiniai būtų vertinami gretinant: sena – nauja, tradicinis – modernus. Raginama stebėti, analizuoti, naudotis informacija, bendrauti ir bendradarbiauti ieškant idėjų, siūlant sprendimus ir atrandant, kas bendra ir individualu. Čia daug rašoma apie informacinių ir skaitmeninių technologijų taikymą. Mokiniai skatinami tyrinėti, saugoti socialinę ir kultūrinę aplinką atliekant įvairias duomenų rinkimo ir sisteminimo užduotis. Tekstai trumpi, aiškūs, informatyvūs, nukreipiantys veiklai. Užduotys įvairios, kūrybiškos, integruotos į kitų dalykų mokymąsi, drauge individualiai jas gali atlikti įvairių gabumų bei polinkių vaikai. Pateikiami klausimai – dalykiški, išplaukiantys iš nagrinėjamos problemos, skatinantys fantazuoti, mąstyti, bet nereikalaujantys vienintelio teisingo atsakymo. Vadovėlio iliustracijos žadina kūrybinę mintį, skatina pažinti artimiausią aplinką, suvokti menines vertybes. Mokiniai raginami gėrėtis vaizdais ir su džiaugsmu imtis kūrybos. Kiekvienas skyrius baigiamas apibendrinimu „Patirtis ir naujos įžvalgos“, kuriame matyti pagrindiniai programiniai reikalavimai. Vadovėlio turinio kryptingumą nusako jo pavadinimas – VAIZDŲ KALBA. Čia skatinama suvokti, kad visas aplinkinis pasaulis yra žmogaus ir gamtos sukurtų vaizdų buveinė ir turi savo meninę kalbą, kurią reikia pažinti. Todėl šis VI klasės vadovėlis padės mokiniams suprasti įvairių vaizdų kalbą ir mokys ją interpretuoti bei vertinti. Kiekvienai nagrinėjamai problemai skiriamas atverstinis, kuriame komponuojamos 2–4 iliustracijos – meno kūrinių reprodukcijos, nuotraukos arba schemos – padedančios geriau suvokti žodinę informaciją ir…
Prekinis ženklas: Šviesa