Juozo Tumo-Vaižganto Raštų 22 tomą sudaro 1928–1932 metais paskelbti jo vėlyvieji literatūros ir meno kritikos darbai – straipsniai, recenzijos, anotacijos. Visi jie spausdinti periodiniuose leidiniuose (Lietuvos aide, Naujoje Romuvoje, Laisvėje, Lietuvoje, Krašto balse, Švietimo darbe, Lietuvyje, Židinyje). Tekstai tome sudėstyti chronologine seka – pagal paskelbimo datas, į žanrines grupes (straipsnius, recenzijas, anotacijas) neskirstomi. Į tomą įtrauktos ir tą laikotarpį apimančios Vaižganto recenzijos Lietuvos Respublikos Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijai (dalis jų iki šiol niekur nepublikuota). Straipsniai ir recenzijos sudaro plačią ano meto grožinės ir mokslinės literatūros bei dailės, muzikos, teatro panoramą. Čia atsiskleidžia ne tik recenzuojamų kūrinių bruožai, bet ir paties Vaižganto kaip meno kritiko pastabumas ir originalumas. 
Prekinis ženklas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas