Rinktinėn sudėti eilėraščiai, atrinkti iš aštuonių seniau išleistų knygų, bei naujai parašytos eilės. Joje randame ir du kompaktinius diskus (CD), kuriuose – įskaityti daugiau negu pusė (166) knygoje išspausdintų eilėraščių. Mat šis kūrinys – antroji serijos „Gyvoji poezija“ knyga (pirmoji – 2005 m. pasirodžiusi Jono Aisčio „Užgesę chimeros akys“). Be to, tai tarsi V.Braziūno, kompozitoriaus Algirdo Klovos ir jo vadovaujamos folkloro grupės „Vydraga“ knygos (su CD) „Iš naminio audimo dainos“ (Vilnius: Petro ofsetas, 2005) savotiškas tęsinys.
Prekinis ženklas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas