Vadovėlyje nagrinėjama valdymo apskaitos vieta įmonės valdymo sistemoje, išlaidų klasifikavimas, savikainos kalkuliavimo metodai, biudžetų sudarymas ir jų vykdymo kontrolė. Daug dėmesio skiriama tokiems valdymo sprendimų pasirinkimo ir pagrindimo bei įmonių veiklos vertinimo klausimams: įmonių veiklos efektyvumo vertinimas, investicijų valdymas, įmonės padalinių veiklos vertinimas, ūkinių operacijų vertinimas tarptautinių koncernų įmonėse, produkcijos kainų nustatymas. Taip pat apžvelgiami pažangiausi valdymo metodai: kontrolingo sistema įmonėje, apribojimų teorijos taikymas valdant įmonę, valdymo apskaitos vaidmuo taikant šiuos metodus. Vadovėlis skiriamas Vilniaus universiteto studentams. Jis taip pat būtų naudingas ir kitų aukštųjų mokyklų studentams bei visiems besidomintiems valdymo apskaitos klausimais.
Prekinis ženklas: Vilniaus universiteto leidykla