Tai pirmasis sąlyginai didelės apimties specifinius komercinio arbitražo klausimus detaliai analizuojantis darbas. Šios monografijos tikslas – tai arbitraže kylančių teisinių klausimų, kuriuos lemia tai, jog arbitražinio susitarimo šalis yra valstybė, teisinė analizė. Darbo objektas – du svarbiausi ir aktualiausi probleminiai procesiniai klausimai: 1) valstybės teisė sudaryti arbitražinį susitarimą ir esant tokios teisės apribojimams – jų pažeidimo teisinės pasekmės bei 2) valstybės imuniteto taikymas tarptautinio komercinio arbitražo kontekste. Kadangi arbitražinius susitarimus valstybė dažniausiai sudaro su užsienio subjektais, daugiausia dėmesio monografijoje skiriama tarptautiniam komerciniam arbitražui, taip pat gana plačiai analizuojama Lietuvos ir užsienio teismų bei arbitražo praktika.
Prekinis ženklas: Registrų centras