Mokomoji knyga skiriama finansų ir ekonomikos specialybių studentams. Besidomintys šiais klausimais skaitytojai galės pagilinti žinias finansų, biudžeto, bankų ir draudimo srityse.Leidinyje apibūdinama valstybės finansų sistema, plačiau nagrinėjama valstybės, tai yra centralizuotų piniginių lėšų fondų sudarymo ir naudojimo tvarka, pateikiama ir kitų žinių, susijusių su finansais, biudžetu bei bankininkyste. Mokomosios knygos tekstas parengtasvadovaujantis įstatymais, nutarimais ir kitais teisės aktais, galiojusiais iki 2005m. balandžio 1 dienos.
Prekinis ženklas: Ciklonas