Knygoje nagrinėjama Lietuvos valstybės kultūros politika A. Smetonos autoritarinio režimo metais – nuo 1926 m. gruodžio 17 d. perversmo iki Lietuvos okupacijos 1940 m. Valstybės kultūros politika atskleidžiama apžvelgiant Valstybių kultūros valdymo institucijų raidą, valstybinį kultūros finansavimą ir periodus, valdžios požiūrį į kultūros paveldo apsaugą ir „Naujosios Romuvos“ tautines kultūros modernizavimo programą bei kitas problemas.
Prekinis ženklas: Lietuvos istorijos instituto leidykla