Leidinyje į aktualius vartotojų teisių apsaugai klausimus žvelgiama per mokslo ir praktikos sintezę. Todėl pradžioje apžvelgiami doktrininiai, teoriniai vartotojų teisių apsaugos klausimai, pabrėžiant šiuo metu Europos Sąjungoje vykdomo vartotojų teisės unifikavimo problemas. Toliau leidinyje analizuojami atskiri vartotojų teisių apsaugos klausimai, kaip antai, vartotojų ekonominių interesų apsauga, vartotojų teisė į saugumą. Nemažai dėmesio skiriama vartotojų teisių gynimo problematikai nagrinėti, atkreipiant dėmesį tiek į teisminius, tiek į neteisminius gynimo aspektus. Leidinys skirtas visiems besidomintiems vartotojų teisių apsaugos klausimais.
Prekinis ženklas: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras