Knygoje (atlase) aptariami įvairūs biologinio nuotekų valymo veikliuoju dumblu as­pektai. Pirmoje knygos dalyje apžvelgiami bendrieji valymo proceso bruožai ir problemos, su kuriomis susiduriama nuotekų valyklose, bei metodai, naudojami tų problemų sprendimui Europos Sąjungos šalyse. Antroje dalyje supažindinama su Lietuvos nuotekų valyklose rastais eukariotiniais veikliojo dumblo mikroorganizmais (pristatomos 82 rūšys). Mikroorganizmų aprašymai iliustruoti autorės darytomis nuotraukomis. Trečioje knygos dalyje pateikiami metodiniai nurodymai, kaip vykdoma veikliojo dumblo analizė ir kaip pagal jos rezultatus daromos išvados apie valymo kokybę; be to, apžvelgiamos galimybės, kurias naujausių mo­lekulinės biologijos metodų ir šiuolaikinės mikroskopavimo technikos panaudojimas atveria valymo proceso efektyvumo didinimui. Knyga skirta nuotekų valyklų darbuotojams, aplinkosaugos, vandentvarkos ir zoologijos specialybių studentams.
Prekinis ženklas: Vilniaus universiteto leidykla