Vadovėlyje nagrinėjama veiklos audito samprata, reikšmė, tikslai, reglamentavimo aspektai, audito įrodymų turinys, jų rinkimo būdai bei procedūros, organizacijų veiklos vertinimo metodai, veiklos audito planavimo ypatumai, duomenų atrankos ir analizės metodai, dokumentavimo, ataskaitos rašymo subtilybės, stebėjimo po audito organizavimas, veiklos audito poveikio vertinimas, audito kokybės kontrolės būdai, veiklos audito modeliai ir jų taikymo galimybės. Vadovėlis skirtas Mykolo Romerio universiteto veiklos audito magistrantūros studentams bei dėstytojams, auditoriams, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės, kitų institucijų vidaus audito padalinių darbuotojams ir visiems, besidomintiems šia mokslo ir praktikos šaka.
Prekinis ženklas: Mykolo Romerio universiteto Leidybos centras