Vadovėlio VĖL ŽAIDŽIU ŽODŽIU autorės siūlo toliau mokytis lietuvių kalbos nepamirštant žaidimo. Juk žaidžiant mokytis ir smagiau, ir lengviau. Nepamirškime, kad kaip tik žaidimai žodžiais turtina mūsų kalbą. Šitaip atsirado kalambūrai, greitakalbės, dauguma mįslių taip pat skamba kaip juokingi žaidžiant sugalvoti eilėraštukai.Vadovėlio turinį sudaro kalbos ugdymo ir jos pažinimo temos. Kalbos ugdymas suvokiamas kaip procesas, apimantis rašytinę ir sakytinę kalbą, o jos pažinimas — kaip kalbos sistemos elementų, jų ryšių bei funkcijų suvokimas ir nagrinėjimas. Kalbos vartojimas ir pažinimas glaudžiai siejami norint sudaryti prielaidas sąmoningam raštingumui ir kalbos taisyklingumui ugdyti(s).Vadovėlį sudaro įvadas, V klasės kartojimo medžiaga ir penki kalbos pažinimo skyriai. Kalbos vartojimo dalykai integruojami į kalbos pažinimo skyrius. Kiekvienas skyrius baigiamas apibendrinimu. Jame — užduotys įgytiems įgūdžiams įtvirtinti. 
Prekinis ženklas: Šviesa