Iš sukauptos ekspedicinės, archyvinės, spausdintinės medžiagos apie Verbinių, Velykų, Jurginių papročius parengtas leidinys „Velykų rytą lelija pražydo“. Tikslas – plačiau supažindinti skaitytoją su didžiosios  pavasario šventės – Velykų – archajiškaisiais tikėjimais, apeigomis. Daug autentiškų pasakojimų apie išgyventus įvykius, susijusius su šio laikotarpio ypatingu sakralumu. Vertingiausias leidinio skyrius – apeiginės dainos, šokiai, rateliai.
Prekinis ženklas: Lietuvos liaudies kultūros centras