Dramoje vaizduojama Lietuva prieš pirmąjį pasaulinį karą iki jos išvadavimo – Nepriklausomybės paskelbimo. Tačiau ne istoriniai faktai dramoje yra svarbiausieji.Tragedija prasideda ir baigiasi Senutės – tautos dvasią-sielą simbolizuojančio personažo – žodžiais. Ji pasirodo lemtingais tautai ir jos laisvei momentais, laimina pasišventusių Tėvynei herojų būtį, bet nepasmerkia jos piktadarių.Drama išleista originaliu Vydūno raidynu, tačiau rašybos skirtumai nesudaro jokių didesnių sunkumų perskaityti netgi pirmąjį knygos puslapį, o gilinantis į Vydūno tekstus, turbūt pasitvirtins daugelio jį skaitančių įžvalga, kad ši paties mąstytojo sukurta rašyba tik palengvina jo išsakomų minčių suvokimą.
Prekinis ženklas: Jūsų Flintas