Ši pratybų knygelė – tai leidinio „Vėrinėlio  metai. Ruduo“ priedas 4-5 metų vaikui. Kaip ir kitos dvi pratybų knygelės mažiesiems ir vyresniesiems, ji skiriama darbams prie popieriaus lapo. Vaikas jau matys parašytus skaitmenis, žodžius, raides, sies tariamą žodį su jo grafiniu vaizdu, žodį ar skaitmenį – su daiktu ar daiktų grupe, t.y. pradės nujausti skaitmens ir raidės prasmę. Knygelė padės vaikui siekti brandumo mokyklai.   Atliekant siūlomas užduotis, nenuobodžiauti nebus kada: kiekviename puslapyje veiksmas vis kitoks, vis kita patirtis, vis naujas pažinimo ir atradimo džiaugsmas. Lavės vaiko gebėjimas bent trumpam susikaupti. Didės akies ir rankos veiklos dermė, piršteliai darysis vis miklesni. Užduotys ugdys gebėjimą mąstyti, skatins įžvelgti visumą painiame linijų raizginyje, atpažinti visumą iš dalies, susieti atskirą su visuma, sudėti visumą iš dalių. Vaikas mokysis pastebėti vienodas linijas, panašius raštus, pasikartojančius motyvus, vienareikšmius ženklus, tapatinti juos, pakartoti, sudaryti derinius, pertvarkyti, kurti darnią visumą, apibendrinti, grupuoti bei žymėti simboliniais ženklais. Probleminės užduotys ugdys intelektą. Specialios užduotys, pažymėtos pieštuko ir žirklučių ženklu, padės pasirengti rašymui.   Antrojo pataisyto ir papildyto leidinio naujovė – įsegami lapai. Tai padės kiekvienam vaikui kurti savo individualią knygelę: paskatinkime jį rinktis tą lapą, kuris jam patraukliausias, atlikti tiek užduočių, kiek jis nori. Į knygelę įsekime paties vaiko sukurtą pasaką, įvairius užrašus, piešinius su užrašytu pasakojimu. Jei vaikui patinka užduotys, skatinančios mąstyti bei miklinti ranką, parinkime jų daugiau iš vaikiškų žurnalų, kitų pratybų knygelių. Užpildytus lapus įsekime į knygelę, padarę skylutes skylamušiu. Lai vaikas „pasirašo“ puslapius paties sugalvotais ženklais langelyje „vieta vardui“. Langelyje apačioje galima žymėti puslapių skaičių. Taip jis pratinsis rašyti, skaičiuoti. Jei knygelė pasipildė standartiniais piešimo sąsiuvinio dydžio lapais, atlenkime viršelio atlankas – tuomet ji ir vėl atrodys tvarkingai.   Tikimės, kad ši pratybų knygelė suburs kūrybingon, smagion draugėn vaiką, jo tėvus, broliukus, sesutes ir pedagogus. Kad ji bus vaiko pomėgių veidrodis: vieno išsipūtusi, pilna darbų, kito – gal vos keletas įsegtų, tačiau kruopščiai, nuoširdžiai užpildytų lapų.   Antrąjį leidimą rengė Ona Monkevičienė (sud.), Danutė Jakučiūnienė, Kristina Stankevičienė. Pirmojo leidimo rengime be minėtų autorių…
Prekinis ženklas: Minklės leidykla