Ši pratybų knygelė skirta 4-5 metų vaikui. Jos tema – žiema. Kaip ir 1-oji pratybų knygelė ji skiriama darbams prie popieriaus lapo. Vaikas jau matys parašytus skaitmenis, žodžius, raides, sies tariamą žodį su jo grafiniu vaizdu, žodį ar skaitmenį – su daiktu ar daiktų grupe, t.y. pradės nujausti skaitmens ir raidės prasmę. Knygelė brandins vaiką mokyklai.   Atliekant siūlomas užduotis, nuobodžiauti nebus kada; kiekviename puslapyje veiksmas vis kitoks, vis kita patirtis, vis naujas pažinimo džiaugsmas. Lavės vaiko gebėjimas susikaupti, būti dėmesingesniam, orientuotis lape ir erdvėje. Tobulės akies ir rankos veiklos dermė, piršteliai darysis vis miklesni. Užduotys ugdys gebėjimą mąstyti, skatins įžvelgti visumą painiame linijų raizginyje, padės perprasti visumos ir dalies ryšį. Vaikas pratinsis pastebėti vienodas linijas, panašius raštus, pasikartojančius motyvus, vienareikšmius ženklus, tapatinti juos, pakartoti, sudaryti derinius, pertvarkyti, apibendrinti, grupuoti bei žymėti simboliniais ženklais. Probleminės užduotys ugdys intelektą. Specialios užduotys, pažymėtos pieštuko ir žirklučių ženklu, padės pasirengti rašymui.   Įsegami lapai padės kiekvienam vaikui kurti savo individualią knygelę: paskatinkime jį kaskart rinktis tą lapą, kuris jam patraukliausias, atlikti tiek užduočių, kiek jis nori. Į knygelę įsekime paties vaiko sukurtą pasaką, įvairius užrašus, piešinius su užrašytu pasakojimu. Jei vaikui patinka užduotys, skatinančios mąstyti bei miklinti ranką, parinkime jų daugiau iš vaikiškų žurnalų, kitų pratybų knygelių. Užpildytus lapus įsekime į knygelę, padarę skylutes skylamušiu. Lai vaikas pats pasirašo puslapius langelyje „vieta vardui“. Langelyje apačioje tegu ženklina puslapių skaičių. Taip jis pratinsis rašyti, skaičiuoti. Jei knygelė pasipildė standartiniais piešimo sąsiuvinio lapais, atlenkime viršelio atlankas – tuomet ji ir vėl atrodys tvarkingai.   Tikimės, kad ši pratybų knygelė suburs kūrybingon, smagion draugėn vaiką, jo tėvus, broliukus, sesutes ir pedagogus. Kad ji bus vaiko pomėgių veidrodis: vieno – išsipūtusi, pilna įvairių darbų, kito – tik keliolika kruopščiai, nuoširdžiai užpildytų šios knygelės lapų.
Prekinis ženklas: Minklės leidykla