Ši knygelė skirta 5-7 metų vaikui. Jos tema – pavasaris. Tikimės, kad ji atskleis vaiko domėjimąsi raidėmis, skaičiais, padės išryškėti vaiko gebėjimams, t.y. bus vaiko pasirengimo mokyklai rodiklis. Knygelė – tai paskutinis laiptelis į sėkmingą mokymosi pradžią.   Atliekant siūlomas užduotis, nuobodžiauti nebus kada: kiekviename puslapyje veiksmas vis kitoks, vis kita patirtis, vis naujas pažinimo ir atradimo džiaugsmas. Lavės vaiko gebėjimas susikaupti, būti dėmesingam, kruopščiam, orientuotis lape ir erdvėje. Didės akies ir rankos veiklos dermė, piršteliai darysis vis miklesni. Užduotys ugdys gebėjimą mąstyti, skatins įžvelgti visumą painiame linijų raizginyje, atpažinti visumą iš dalies, susieti atskirą su visuma, sudėti visumą iš dalių. Vaikas mokysis pastebėti vienodas linijas, panašius raštus, pasikartojančius motyvus, vienareikšmius ženklus, tapatinti juos, pakartoti, sudaryti derinius, pertvarkyti, kurti darnią visumą, apibendrinti, grupuoti bei pažymėti simboliniais ženklais. Probleminės užduotys ugdys intelektą. Specialios užduotys, pažymėtos pieštuko ir žirklučių ženklu, padės pasirengti rašymui.   Įsegami lapai padės kiekvienam vaikui kurti savo individualią knygelę: paskatinkime jį kaskart rinktis tą lapą, kuris jam patraukliausias, atlikti tiek užduočių, kiek jis nori. Į knygelę įsekime paties vaiko sukurtą pasaką, įvairius užrašus, piešinius su užrašytu pasakojimu. Jei vaikui patinka užduotys, skatinančios mąstyti bei miklinti ranką, parinkime jų daugiau iš vaikiškų žurnalų, kitų pratybų knygelių. Užpildytus lapus įsekime į knygelę, padarę skylutes skylamušiu. Lai vaikas pats pasirašo puslapius langelyje „vieta vardui“. Langelyje apačioje tegu ženklina puslapių skaičių. Taip jis pratinsis rašyti, skaičiuoti. Jei knygelė pasipildė standartiniais piešimo sąsiuvinio dydžio lapais, atlenkime viršelio atlankas – tuomet ji vėl atrodys tvarkingai.   Lai ši knygelė suburs kūrybingon, smagion draugėn vaiką, tėvus, broliukus, sesutes ir pedagogus!
Prekinis ženklas: Minklės leidykla