Mokomoji knyga „Verslo finansų valdymas“ skiriama socialinių mokslų krypčių studentams,verslo, ūkio subjektų bei viešojo sektoriaus darbuotojams. Leidiniu galės naudotis ir tie skaitytojai,kurie nori įgyti daugiau verslo finansų žinių, geriau suvokti vykstančius procesus verslo įmonėje irgebėti priimti tinkamus ekonominius sprendimus. Mokomosios knygos tikslas – suteikti verslofinansų organizavimo, rizikos valdymo ir kapitalo formavimo žinių.
Prekinis ženklas: Vilniaus kolegija