Didžiausias visų krikščionių tėvų ir mokytojų rūpestis yra atvesti mažuosius, patikėtus jiems globoti, pas Dievą. Dievo baimingas gyvenimas ir malda – svarbiausi dalykai vykdant šią užduotį.Tačiau vaikams iškyla daugybė klausimų. Todėl būtina juos mokyti. Kuo anksčiau pradėti ir nuolat bei rūpestingai kalbėti ir aiškinti apie Dievą, apie bendravimą su Juo.Mokydami turime remtis bibline doktrinų – tiesa, kurią Dievas apreiškė Šventajame Rašte. Tačiau kaip mokyti mažuosius doktrinos, kuri net suaugusiems sunkiai suprantam?Marian Schoolland, norėdama padėti, parašė knygą ”Veskime mažuosius pas Dievą”. Viena iš geriausių vaikiškų knygų autorių rašo vaikams patinkamu ir suprantamu stiliumi. Krikščionys tėvai ir mokytojai tikrai bus dėkingi jai už šią nuostabią ir vertingą knygą. Ši knyga bus turtas visiems – ir mažiukams, ir didesniems.
Prekinis ženklas: Reformatų literatūros centras