Ką reiškia verslumas, koks jo vaidmuo verslo organizacijų veikloje? Ši profesoriaus Colino Turnerio knyga padeda suprasti verslumo sąvokos esmę, moko, kaip didinti verslumą dirbant tarptautinės konkurencijos sąlygomis, kaip apskritai neprarasti kūrybiškumo savajame versle. Knyga „Veskite į sėkmę“, versta ir išleista leidyklai „Baltos lankos“ bendradarbiaujant su „Baltijos vadybos institutu“ – „Baltic Management Institute“ (BMI). BMI vadovų rengimo programoje mokoma verslumo ir pabrėžiama jo svarba įvairiems veiklos aspektams. Todėl manome, kad šios knygos skaitytojai pasisems iš jos įkvepiančių idėjų, kurios padės sėkmingai plėtoti verslą.
Prekinis ženklas: Baltos Lankos