Publicistiniai tekstai, atspindintys televizijos raidą, jos įtaką visuomenei, programų ir požiūrio į žiūrovą kaitą. Interviu su žinomais televizijos kūrėjais ir jos vertintojais. Analitiniai straipsniai, analizuojantys televizijos principus. Didžioji tekstų dalis publikuota periodikoje, knygoje jie atnaujinti, papildyti komentarais. Knyga skirta tiems, kurie žiūri, studijuoja, analizuoja televiziją. Tiems, kurie peikia ir giria. Visiems, kurie neabejingi televizijai. 
Prekinis ženklas: Kriventa