Knygos paantraštėje vartojama „dingusio knygos pasaulio“ sąvoka iš esmės reiškia užpraeitame šimtmetyje ir ankstesniais amžiais Lietuvos vienuolynuose, visuomenėje ir kolektyvinėje sąmonėje funkcionavusius knygų rinkinius, kurie dėl caro valdžios represijų buvo sunaikinti išsklaidyti. Taip pažeista istorinė atmintis. Monografijoje siekta nustatyti, kiek ir kaip vienuolynų bibliotekos reprezentavo LDK kultūrinę tradiciją ir bibliotekininkystės teorinę mintį carinės politikos sąlygomis. Kartu šiuo tyrimu tikslinamas vienuolijų, lenkiškos kultūros nešėjų, įvaizdis ir atlikta skaitymo kultūros rekonstrukcija XIX a. Lietuvos visuomenėje.
Prekinis ženklas: Versus aureus