Žinyne glaustai pateikiami svarbiausi su viešosios kalbos vartojimu mokykloje susiję dalykai: atskleidžiami sakytinių ir rašytinių tekstų bruožai, turinio, formos ir kalbinės raiškos ypatumai; supažindinama su pagrindiniais teksto tipais ir rūšimis pagal vartojimo tikslus; aptariamos teksto analizės sąvokos ir pamatiniai teksto suvokimo principai; aiškinamasi, kas yra žiniasklaida, apibūdinamos pagrindinės jos priemonės ir jų santykis su viešąja kalba; atskleidžiama reklamos esmė, jos manipuliavimo viešąja kalba ypatumai; pristatomos viešųjų ryšių sąvokos, parodomos viešųjų ryšių sąsajos su reklama ir žiniasklaida; pateikiami taisyklingos lietuvių kalbos pagrindai, apimantys morfologiją, sintaksę, rašybą, skyrybą ir bendrinės kalbos normas. Žinynas skiriamas bendrojo lavinimo mokyklų V–XII klasių mokiniams. Kalba gali ne tik padėti bendrauti, bet ir pažeisti žmogaus sielą. Todėl labai svarbu būti pasirengusiam atpažinti manipuliaciją ir atsispirti jos daromam poveikiui. Šioje knygoje kaip tik ir atskleidžiama manipuliacijos esmė, jos giluminiai verpetai, nejučia įtraukiantys nepatyrusį žmogų į savo pinkles.
Prekinis ženklas: Šviesa