Jeigu ieškotume lietuvių tautinį atgimimą įamžinančių erdvių, nacionalinio judėjimo rezidencijų, turėtume sutikti, kad pirmoji tokia erdvė – Vileišių rūmai. Čia lietuvių visuomeninė ir kultūrinė veikla XX a. pradžioje susitelkti ir išsiskleisti tokiomis formomis tokiomis formomis ir tokiu lygiu, kaip niekada anksčiau. Čia išsipildė daugybė svajonių, puoselėtų ilgus imperinės priespaudos metus – išleistas pirmasis legalus lietuviškas dienraštis, atidaryta pirmoji dailės paroda, sukurta Lietuvių mokslo draugija, įsteigtas didelis lietuvybės židinys Vilniuje. Vileišių rūmai – tai modernios tautos susikurta erdvė, jos atminties vieta. 
Prekinis ženklas: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas