Žydų kilmės prancūzų istorikas Henri Minezeles, aprėpdamas platų istorinį kontekstą – nuo lenkmečio iki XX a. pabaigos, pateikia socialinę-psichologinę Vilniaus žydų santykių su daugiataute miesto bendruomene analizę, atskleidžia litvako psichologijos genezę, spalvingai aprašo tragišką Vilniaus geto gyvenimą, taip pat ir kultūrinio, panoramą, kelia litvakų kultūros išlikimo ir likimo klausimą.
Prekinis ženklas: Kronta