Knyga, kurios pirmoji dalis dabar įteikiama skaitytojui, atsirado įgyvendinus bendrą Lenkijos ir Lietuvos klasikinės filologijos specialistų mokslinį projektą: juo siekta surašyti ir paskelbti iki naujojo tūkstantmečio pradžios Vilniaus bažnyčiose išlikusius gausius ir originalius epigrafikos paminklus. Pirmajame tome aptariami įrašai, esantys dešimtyjre Vilniaus sakralinių pastatų: Vilniaus Arkikatedroje 9šv. Stanislovo ir Vladislovo bažnyčioje, šv. Petro ir Povilo, šv. kazimiero, šv. mykolo, Pranciškonų Švenčiausiosios Mergelės Marijos Dievo Motinos Ėmimo į Dangų, Visų Šventųjų, Viešpaties Jėzaus (Trinitorių), šv. Rapolo, Šventojo kryžiaus ir šv. Stepono bažnyčiose. Tikimės, kad šia publikacija galės naudotis nhe tik specialistai, vilniaus senovės ir nūdienos, lenkijos ir Lietuvos istoprijos tyrinėtojai; turime vilties, kad ji sudomins ir platesnį skaitytojų ratą, ypač turistus, o gal ir vilniečius, kurie dėl kitakalbio (daugiausia lotyniško) įrašų teksto, paprastai sudarančio kalbinį barjerą, kartais abejingai praeina pro dažnai nepajkartojamo  žavesio kupinus epigrafinius liudijimus.
Prekinis ženklas: Aidai