Geriausias LKS ir žiūrovų išrinktas 2006 metų lietuviškas vaidybinis filmas „Vilniaus getas. Aistra mirties šešėlyje“ pastatytas pagal Jošua Sobolio dramą „Getas“.Šis vaidybinis filmas paremtas tikrais karo metų įvykiais. Veiksmo vieta – Vilniaus Getas (1942-1943) nacių okupacijos metais.Filmas pasakoja apie fatališką ir kartu nepaprastai tragišką liepsnojančios meilės ir baisios neapykantos istoriją, užsimezgusią tarp nacių karininko Kitelio, buvusio aktoriaus ir džiazo muzikanto, ir muzikinio pasaulio žvaigždės dainininkės žydaitės Chajos. Šios fatališkos meilės pasekoje Vilniaus gete įkurdinamas teatras.Šis žingsnis, Geto teatro įkūrimas, sutinkamas su nepasitenkinimu ir pasipriešinimu Geto gyventojų tarpe, kurie jaučiasi pažeminti šventvagiškos idėjos, jog čia, kur masiškai buvo žudomi Vilniaus gyventojai žydai, egzistuos teatras.Tačiau šį sumanymą, nepaisant protestų ir pasipriešinimo, imasi įgyvendinti Vilniaus Geto žydų Policijos vadas Jakobas Gensas, įsitikinęs, jog teatras – puiki priemonė „normalizuoti“ pasmerktųjų žmonių gyvenimą Gete.Geto teatro pasirodymą lydi didžiulė sėkmė. Teatras Gete tampa nepaprastai populiarus ir provokuoja žiūrovą. Galų gale jis išsiveržia iš teatro steigėjų kontrolės bei cenzūros rato. Vilniaus Geto teatras nebetarnauja tik jų ribotiems tikslams bei poreikiams, tapdamas taurumo, žmogiškos dvasios, amžinųjų vertybių triumfo vieta. Teatras Vilniaus Gete tampa pavojinga uždelsto veikimo bomba…  
Prekinis ženklas: Jurgos projektai