Simone de Beauvoir įnašas į egzistencializmo filosofiją – tai, be jokios abejonės, jos nuolat šiai filosofijai suteikiamas moralinis turinys. […] Jos grožiniai kūriniai, parašyti tradicinio romano forma, naujų egzistencializmo idėjų kontekste taip pat kelia pasirinkimo problemas. Juose kalbama apie ”išganymą”, kurio idėja [jos kūryboje] išgyveno ir ”mirus Dievui”…
Prekinis ženklas: Charibdė