Visuotinės lietuvių enciklopedijos II tome spausdinami originalių iliustruotų straipsnių ciklai apie Atlantą ir Baltijos jūrą, Aukštaitiją, Australiją, Aziją, atmosferą, atomą, astronomiją, automobilizmą, aviaciją, audinius, baletą, baroką, auditą, autorinę teisę, bankus ir bankininkystę, bajorus, baltistiką ir kt., aprašomos valstybės: Armėnija, Austrija, Azerbaidžanas, Bahamos, Bahreinas, Baltarusija, Bangladešas, Barbadosas, senovės valstybės Asirija ir Babilonija, rašoma apie pirmąjį lietuvišką tautinį mėnraštį Aušra, Aušros Vartus, žymius Lietuvos ir pasaulio mokslininkus, politikos, visuomenės ir kultūros veikėjus (Petras Avižonis, Konstantinas Bajerčius, Antanas Baranauskas, Jonas Basanavičius, Ludwig van Beethoven, Samuel Beckett ir kt.). 
Prekinis ženklas: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras