Visuotinės lietuvių enciklopedijos XIV tome pateikiami platūs iliustruoti straipsniai apie pasaulio valstybes: Makedonijos Respubliką, Malaiziją, Malavio Respubliką, Maldyvų Respubliką, Malio Respubliką, Maltos Respubliką, Maroko Karalystę, Maršalo Salų Respubliką, Mauricijaus Respubliką, Mauritanijos Islamo Respubliką, Meksikos Jungtines Valstijas, jų geografiją, istoriją, kultūrą, svarbiausias institucijas ir organizacijas. Aprašomos tautos ir tautų grupės bei jų kalbos: majai, makasarai, makedonai, makondžiai, makujai, malajiečiai, mandžiūrai, masajai ir kt. Skelbiama straipsnių apie pasaulio miestus: Magdeburgą, Maincą, Malagą, Malborką, Malmę, Managvą, Mančesterį (Didžiojoje Britanijoje ir JAV), Manilą, Manheimą, Mantują, Maputu, Marakešą, Maskvą  ir kt., Lietuvos miestus, miestelius ir gyvenvietes: Maišiagalą,  Marcinkonis, Marijampolę, Mažeikius ir kt. Aprašomos planetos ir kiti astronomijos objektai: Marsas, Merkurijus, Mėnulis, Mažojo Liūto ir Mažojo Šuns žvaigždynai ir kt. Pateikiama straipsnių apie pasaulio ir lietuvių politikos ir visuomenės veikėjus, mokslininkus, menininkus: Nelsoną Mandelą, Marką Polą, Aldą Manucijų, Džeimsą Klarką Maksvelą (Maxwell) ir jo nustatytus fizikos dėsnius, Gustavą Malerį (Mahler), Stefaną Malarmė (Mallarmé), Osipą Mandelštamą, Tomą, Heinrichą ir Klausą Manus (Mann), Maironį, Justiną Marcinkevičių, Marcelijų Martinaitį, Praną Mašiotą, Vaivą Mainelytę, Juozą Matulį ir kt. Spausdinami išsamūs straipsnių ciklai apie matematiką, mechaniką, matavimą ir metrologiją, metalus ir metalų apdirbimą, mašinų gamybą, medienos apdirbimą, makroekonomiką, marksizmą, mediciną, meteorologiją. Gausu informatyvių straipsnių religijos temomis: aprašoma Švč. Mergelė Marija, mariologija, Malankarų stačiatikių sirų bažnyčia, Makedonijos stačiatikių bažnyčia, evangelistas Matas, pal. Jurgis Matulaitis, maldaknygės, vienuolijos: marijonai, Maltos ordinas, Marijos dukterys, Marijos Širdies dukterys ir kt.Atspindimi svarbūs pasaulio istorijos įvykiai: Maratono mūšis, Mandžiūrijos operacija, Maskvos mūšis ir kt. Daug vietos skiriama Lietuvos istorijai (išsamūs iliustruoti straipsniai Mažoji Lietuva,Medininkų pilis, Medininkų žudynės, Mauderodės spaustuvė ir kt.), pasipriešinimui okupaciniams režimams (straipsniai apie brolius Marčiulaičius, Masilionius ir kt.). Atspindimas Lietuvos etnografinis ir istorinis paveldas (straipsniai apie margučius, marškinius, matus ir kt.).
Prekinis ženklas: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras