Publikuojamas pirmasis spausdintas Mažosios Lietuvos žodynas – Frydricho Vilhelmo Hako „Vo­cabvlarivm litthvanico-germanicvm, et germanico-litthvanicvm“ (1730) – ir su juo pasirodžiusi trumpa lietuvių kalbos gramatika. Leidinį sudaro du tomai: Itome pateikiamos faksimilės, perrašai su tekstologiniais ir kritiniais komentarais bei gramatikos vertimas su dalykiniais komentarais, IItome – studija, žodyno ir gramatikos indeksai bei rodyklės. Studijoje pateikiama tyrimų apžvalga, žodyno ir gramatikos pasirodymo aplinkybės, sandara ir santykis su šaltiniais. Hako žodyno lie­tuvių–vokiečių kalbų dalis buvo pagrindinis Pilypo Ruigio žodyno (1747) ir Jokūbo Brodovskio žodyno neišlikusios lietuvių–vokiečių kalbų dalies registro šaltinis, dauguma šio žodyno žodžių pateko į akademinį „Lietuvių kalbos žodyną“.Žodyno ir gramatikos publikacija skiriama žodynų tyrėjams ir kalbos istorikams, taip pat visiems, kas domisi Mažosios Lietuvos paveldu.
Prekinis ženklas: Vilniaus universiteto leidykla