Vadovėlis „Vokiečių kalba savarankiškai” yra praktiškas kalbos mokymosi vadovas. Jis supažindina su studentėmis Karina ir Koni, jų gyvenimu, vaizdžiai parodo, kaip praktiškai vartoti vokiečių kalbą. Per kiekvieną pamoką apžvlegiamos gyvenimiškos situacijos, aptariami vartotini žodžiai. Tekstai pateikiami linksmai, su humoro gaidele, jie tarpusavyje susiję, skatinantys sistemingai mokytis kalbos, padeda nuosekliai suvokti gramatiką. Gramatikos priede rasite: – netaisyklingųjų veiksmažodžių formų sąrašą;- pratimų atsakymus;- vokiečių – lietuvių kalbų žodyną.Vadovėlis skirtas pradedantiesiems savarankiškai mokytis. Kita vertus, jį galima naudoti ir paskaitų metu.Prie knygos pridėta mp3 formato kompaktinė plokštelė.
Prekinis ženklas: Vaiga