Vytautas Pakalnis ( 1972 – 2004 ) buvo tapytojas, aktorius, utopinių pjesių rašytojas ir režisierius. VDA leidyklos ką tik išleistoje knygoje „Vytautas Pakalnis. Vytux“ yra siekiama atskleisti jo įvairiapusiškumą bei nežabotą kūrybingumą. Dailėtyrininkė Vaidilutė Brazauskaitė tekste “Vytautas Pakalnis, Vytukas arba Vytux” siekė apibendrinti menininko kūrybinį palikimą, jo, kaip tapytojo raidą, tapsmą ir vietą Lietuvos dailės kontekste.Teatro kritikas Vaidas Jauniškis straipsnyje „Švelnios mūsų dramos“ nušvietė Vytauto Pakalnio teatrinius darbus: teatro „U“ pastatymus bei menininko bendradarbiavimą su „Miraklio“ trupe.Knygoje reprodukuojami septyniasdešimt trys Vytauto Pakalnio sukurti paveikslai, jo piešiniai, monotipijos, taip pat rankraščių fragmentai, spektaklių bei perfomansų fotografijos. Knygą papildo visų Vytauto Pakalnio sukurtų darbų katalogas, biografiniai duomenys bei bibliografija.
Prekinis ženklas: Vilniaus dailės akademijos leidykla